CLB

Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)
CLB Waasland

We werken nauw samen met het CLB te Sint-Niklaas en doen beroep op hun medewerkers voor heel wat zaken:

Wat is een CLB ?
Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie,
hulp en begeleiding.
In een CLB werken onder andere artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen.
Die verschillende vakmensen werken samen in een (multidisciplinair) team om het welbevinden van leerlingen te bevorderen doorheen hun schoolloopbaan. Het gaat er dus om de leerling zich goed te laten voelen zodat hij zijn kennis en vaardigheden in de beste omstandigheden kan ontwikkelen. Daarom is het belangrijk dat de verschillende vakmensen van een CLB in team werken.

Op welke domeinen is een CLB voor leerlingen actief ?
Het soort zorgvragen waarmee je in een CLB terecht kan, kan ondergebracht
worden in vier begeleidingsdomeinen:
§ Leren en studeren
§ Onderwijsloopbaan
§ Psychisch en sociaal functioneren
§ Preventieve gezondheidszorg

Wat is eigen aan een CLB-begeleiding ?
De begeleiding waarvoor een CLB instaat, vertoont een aantal typische kenmerken:
§ de leerling staat centraal;
§ de begeleiding is multidisciplinair want verschillende vakmensen werken aan een oplossing in teamverband, elk vanuit hun eigen discipline;
§ de geheimhouding van gegevens wordt gegarandeerd: dit waarborgt een onafhankelijke werking van het CLB-personeel tegenover scholen en andere instellingen;

de werking van het CLB is vraaggestuurd:
een CLB gaat in op vragen van ouders en leerlingen; daarnaast kan een CLB ook voorstellen tot begeleiding aan scholen doen;

het centrum begeleidt prioritair en intensief leerlingen die leerbedreigd zijn
door hun sociale achtergrond en leefsituatie;

er is bijzondere aandacht voor leerlingen
uit het buitengewoon onderwijs, het kleuteronderwijs en de aanvangsjaren van de lagere school, het technisch, kunst-, beroepssecundair onderwijs, het deeltijds beroepsonderwijs en de erkende vormingen, het eerste leerjaar B, het beroepsvoorbereidend jaar;

de dienstverlening is gratis.Hoe verloopt de CLB-begeleiding?
Begeleiding gebeurt in een sfeer van vertrouwen en dialoog. Het initiatief gaat in principe  altijd uit van de vraagsteller.
Een begeleiding kan dus pas opgestart worden nadat een leerling of een ouder daartoe het initiatief neemt. Vraagt een school het CLB om een leerling te begeleiden, dan zal het centrum altijd eerst de uitdrukkelijke toestemming vragen aan de ouders (voor een leerling jonger dan 14 jaar) of aan de leerling zélf (vanaf 14 jaar).Een gedeelte van de CLB-activiteiten is verplicht, namelijk:

de preventieve gezondheidszorg
de leerplichtbegeleiding (aanpak van spijbelen)Voor het overige werkt het CLB vraaggestuurd.Het CLB beluistert elke vraag van leerlingen, ouders en scholen.
Behoort de vraag tot de opdracht van het CLB, dan zal het voorstellen tot begeleiding doen en noden en problemen trachten op te lossen.
Behoort de vraag niet tot de opdracht dan zal het CLB de cliënt op weg zetten met een doorverwijzing naar de gepaste hulpverleningsdienst.Het CLB neemt geen taken over van ouders en school die zij zelf kunnen oplossen.
De ouders en de school zijn de eerste verantwoordelijken voor het melden en de opvang van vragen en moeilijkheden. Het CLB zorgt voor deskundige ondersteuning en hulp aan ouders, leerlingen en leerkrachten. De CLB-werking is dus subsidiair.Het CLB werkt schoolnabij maar toch onafhankelijk. Er kan begeleiding gevraagd worden zonder de school erbij te betrekken.De CLB-begeleiding is gratis en strikt vertrouwelijk.

Hoe kan u het CLB bereiken?

De CLB-medewerkers zijn regelmatig aanwezig op de school. Leerlingen kunnen, indien zij dat wensen, een afspraak maken via het secretariaat van de school of tijdens de permanenties van de CLB-medewerkers op school.
Leerlingen en hun ouders kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met het CLB-centrum zelf, telefonisch of na afspraak

Onderwijsadviseur in Sint-Niklaas

Adres: Dr. Verdurmenstraat 2, 9100 Sint-Niklaas

Openingstijden

Elke werkdag
9-12 | 13-16u30 (vr tot 16u)
of op afspraak

Telefoon03 776 02 16

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het centrum is gesloten tijdens de kerstvakantie (behalve 2 dagen),
de paasvakantie en van half juli tot half augustus.Voor meer informatie kan u de website www.ond.vlaanderen.be/clb raadplegen